Devlet: Anadolu Beylikleri
Alt Devlet / Bölge: Menteşeoğulları
Şehir: --boş--
Yönetici: I. İlyas Bey [805-823]
Metal
Birim ve / veya
Darp ve / veya
Tarih ve / veya
Resim Açıklaması Sadece açıklamada aranır !.