Devlet: Anadolu Beylikleri
Alt Devlet / Bölge: Karesioğulları
Şehir: --boş--
Yönetici: Anonim Karesi [697-761]
Metal
Birim ve / veya
Darp ve / veya
Tarih ve / veya
Resim Açıklaması Sadece açıklamada aranır !.