Devlet: Anadolu Beylikleri
Alt Devlet / Bölge: Kadı Burhaneddin Ahmed
Şehir: --boş--
Yönetici: Kadı Burhaneddin [782-800]
Metal
Birim ve / veya
Darp ve / veya
Tarih ve / veya
Resim Açıklaması Sadece açıklamada aranır !.