Devlet: Anadolu Beylikleri
Alt Devlet / Bölge: Germiyanoğulları
Şehir: --boş--
Yönetici: II. Yakub Bey [789-792 | 805-832]
Metal
Birim ve / veya
Darp ve / veya
Tarih ve / veya
Resim Açıklaması Sadece açıklamada aranır !.