Devlet: Anadolu Beylikleri
Alt Devlet / Bölge: Candaroğulları
Şehir: --boş--
Yönetici: II. Süleyman Bey [781-792]
Metal
Birim ve / veya
Darp ve / veya
Tarih ve / veya
Resim Açıklaması Sadece açıklamada aranır !.