Devlet: Anadolu Beylikleri
Alt Devlet / Bölge: Candaroğulları
Şehir: --boş--
Yönetici: I. Süleyman Bey [709-741]
Metal
Birim ve / veya
Darp ve / veya
Tarih ve / veya
Resim Açıklaması Sadece açıklamada aranır !.