Devlet: İlhanlı Devleti
Alt Devlet / Bölge: --boş--
Şehir: --boş--
Yönetici: Satı Bek [739-740]
Metal
Birim ve / veya
Darp ve / veya
Tarih ve / veya
Resim Açıklaması Sadece açıklamada aranır !.