Devlet: Anadolu Devletleri
Alt Devlet / Bölge: Zengiler
Şehir: Musul
Yönetici: Kutbeddin Mevdud [544-565]
Metal
Birim ve / veya
Darp ve / veya
Tarih ve / veya
Resim Açıklaması Sadece açıklamada aranır !.