Devlet: Anadolu Devletleri
Alt Devlet / Bölge: Mengücekliler
Şehir: Divriği
Yönetici: Melik Müeyyed Salih [649-674]
Metal
Birim ve / veya
Darp ve / veya
Tarih ve / veya
Resim Açıklaması Sadece açıklamada aranır !.