Devlet: Anadolu Devletleri
Alt Devlet / Bölge: Danişmendliler
Şehir: Malatya
Yönetici: Fahreddin Kasım [565-567]
Metal
Birim ve / veya
Darp ve / veya
Tarih ve / veya
Resim Açıklaması Sadece açıklamada aranır !.