Devlet: Anadolu Devletleri
Alt Devlet / Bölge: Danişmendliler
Şehir: Sivas
Yönetici: Nizam el-din Yağıbasan [537-562]
Metal
Birim ve / veya
Darp ve / veya
Tarih ve / veya
Resim Açıklaması Sadece açıklamada aranır !.