Devlet: Anadolu Devletleri
Alt Devlet / Bölge: Danişmendliler
Şehir: Sivas
Yönetici: Danişmend Gazi [464-477]
Metal
Birim ve / veya
Darp ve / veya
Tarih ve / veya
Resim Açıklaması Sadece açıklamada aranır !.