Devlet: Anadolu Devletleri
Alt Devlet / Bölge: Artukoğulları
Şehir: Mardin
Yönetici: El-Melik Ahmed [765-769]
Metal
Birim ve / veya
Darp ve / veya
Tarih ve / veya
Resim Açıklaması Sadece açıklamada aranır !.