Devlet: Anadolu Devletleri
Alt Devlet / Bölge: Artukoğulları
Şehir: Hısn
Yönetici: Rükneddin Mevdud [619-629]
Metal
Birim ve / veya
Darp ve / veya
Tarih ve / veya
Resim Açıklaması Sadece açıklamada aranır !.