Devlet: Anadolu Devletleri
Alt Devlet / Bölge: Artukoğulları
Şehir: Harput
Yönetici: Nur el-din Artuk Şah [631]
Metal
Birim ve / veya
Darp ve / veya
Tarih ve / veya
Resim Açıklaması Sadece açıklamada aranır !.