Devlet: Anadolu Devletleri
Alt Devlet / Bölge: Artukoğulları
Şehir: Harput
Yönetici: Nizam-el-din İbrahim [600-620]
Metal
Birim ve / veya
Darp ve / veya
Tarih ve / veya
Resim Açıklaması Sadece açıklamada aranır !.