Devlet: Anadolu Devletleri
Alt Devlet / Bölge: Artukoğulları
Şehir: Harput
Yönetici: İmam-el-din Ebu Bekir [581-600]
Metal
Birim ve / veya
Darp ve / veya
Tarih ve / veya
Resim Açıklaması Sadece açıklamada aranır !.